Havedesign / Forberedelse af besøg

Forberedelse af besøg

 
Når I henvender jer til Troensehaven, aftaler vi tid til
et havebesøg hjemme hos jer.
I skal helst have gjort jer nogle tanker, om besøget skal munde ud i et enkelt inspirationsbesøg, en haveskitse eller en mere detaljeret og gennemarbejdet haveplan.
Hvis I ønsker en haveskitse eller haveplan vil jeg bede jer om, at I har en optegning med målfaste mål af haven klar til besøget. 
Bygningernes placering skal også tegnes ind. Besøget vil typisk have en varighed på 2-3 timer.
 
 
Under besøget går vi en runde i haven og drøfter det I ønsker hjælp til. Jeg vil typisk spørge ind til:
  • hvem der skal bruge haven, - er der børn eller ældre der skal tages særlig hensyn til 
  • hvad I skal bruge haven til, er det til afslapning, leg og boldspil, dyrkning af afgrøder og blomster 
  • ønsker til opholdspladsernes placering og funktion, sammenhæng til bygninger, læ, skygge- og solforhold 
  • hvilke fikspunkter der er i haven, som I ynder at kigge på fra huset, er der udsigt som skal bevares eller skærmes mod
  • jeres færd i haven, om der er særlige ruter f.eks. til hønsehus, skur eller komposten som I ønsker indarbejdet i planen
  • om der er særlige ønsker til havestil og stemning, skal det f.eks. være romantisk frodighed eller et enkelt og minimalistisk udtryk
  • om der er særlige ønsker til planter eller farvesammensætninger i bede
  • begrænsninger eksempelvis i form af tid, fysisk formåen, økonomi og servitutter på grunden
  • om der er noget I absolut ikke kan lide i en have
 
 
 
Helle Troelsen | Grønnegade 37, 5700 Svendborg - Denmark | Tlf.: 20597313