Havedesign / Haveplan

Haveplan

En haveplan er en mere udførlig plan, som du kan arbejde direkte efter.  

En haveplan starter altid med et besøg.  Se  - Forberedelse af besøg
 
Under besøget udarbejder jeg en foreløbig haveskitse, som jeg tager med hjem og bruger til udarbejdelse af en haveplan. 
Timeforbruget er typisk 10 - 14 timer incl. besøg for haver op til 1000 kvm..
Alt efter størrelsen på haven og omfanget af haveprojektet, kan timeforbruget derfor variere. Der aftales ved besøget forventning til det eksakte timeforbrug på udarbejdelse af haveplanen.
 
Haveplanen indeholder en detaljeret, gennemarbejdet tegning over hele haven opdelt i rum og funktioner, - eller dele af haven, f.eks. gårdhave, køkkenhave, indgangsparti, terasseområde.
Haveplanen kan indeholde et samlet design af beplantninger, bede, hegn og pergolaer, opholdspladser med forslag til belægninger og lægivende funktioner, terrænløsninger m.v.

Haveplanen er en farvelagt tegning i målestok som regel i 1:100.
 
 
Hvis det ønskes udarbejdes en udførlig planteliste med dansk og latinsk navn med let beskrivelse, herunder vejledende antal ved anskaffelse.
På haveplanen er præcist indtegnet placering af træer og buske og øvrige plantesammensætninger med numre, der henviser til plantelisten.
 
Efter 2-3 uger mødes vi igen, hvor haveplanen præsenteres for dig. Du får afleveret en mappe med materialer; haveplanen samt en kopi, en beskrivelse af hovedideen med haveplanen, specifikke beskrivelser af anlægsopgaver og evt plantelister og pasningsvejledning. 
 
 

 
 
 
Helle Troelsen | Grønnegade 37, 5700 Svendborg - Denmark | Tlf.: 20597313