Havedesign / Haveskitse

Haveskitse

 
En haveskitse starter altid med et besøg.  Se - Forberedelse af besøg
 
Under besøget udarbejder jeg en foreløbig haveskitse, som jeg tager med hjem til videre bearbejdning på tegnestuen.
 
Timeforbruget er på 7 timer incl. besøg.
 
Haveskitsen er en løsere tegning, der viser havens linjer i form af bede, stier/opholdssteder og ruminddeling. Der angives på tegningen tematiserede plantevalg, f.eks. roser, stauder, nøddehegn, skovbund etc. Navnene på de vigtigste planter - som f.eks. hække og træer - kan indgå.
 
Skitsen er lettere farvelagt og tegnes som regel i målestokken 1:100, hvis det drejer sig om en mindre have. Hvis det drejer sig om en større have, tegnes den i målestok 1:200.
 
 
 
Helle Troelsen | Grønnegade 37, 5700 Svendborg - Denmark | Tlf.: 20597313