Haven ved det nybyggede hus

Date
mar, 03, 2019

Når man får bygget sit eget hus lige efter ens hjerte, så er man på vej til at udleve drømmen om rammen om familiens liv. Beliggenheden og huset kommer ofte i første række, og bagefter skal man i gang med at indrette og anlægge haven. For lige udenfor døren bruger mennesker med haver meget af sin tid i sommerhalvåret. 

Grunden uden hus og uden have er som et ubetrådt land, spændende at indtage, og svært at forestille sig, hvordan det kommer til at se ud.

Hvilket liv vil du leve med din have

Når man skal i gang med at indrette og anlægge haven, er der flere ting der skal tænkes godt igennem, før man går i gang.

Hvor meget tid vil man bruge i haven, og hvad skal tiden gå med? Har du mest lyst til at ligge i hængekøjen med en god bog, så haven skal være så vedligeholdelsesfri som muligt? Skal der være plads til børn, leg og bevægelse med fodboldbane, legehus og trampolin? Eller kan man godt lide at gå og rode i jorden fordi man drømmer om en frodig have der holder familien selvforsynet med blomster og grøntsager?

Det kan også være en kombination eller noget helt fjerde. Der er masser af inspiration at hente i andres indretning af haver, i havebøger og på nettet. Mulighederne er mange.

Men hvordan kommer man i gang

Det er en rigtig god idé ikke at kaste sig ud i det helt store haveprojekt fra starten. Haven løber ingen vegne og forhåbentlig skal man bo i huset mange år fremover.

Det er en god idé at lave en haveplan, der kan udføres i etaper, og som man i ro og mag kan arbejde ud fra i det tempo der passer en. Derfor kan man med fordel starte med at anlægge en have, der ikke kræver alt for meget pasning. Man kan altid senere udvide haven med flere bede, haverum og andre elementer.

Det nybyggede hus er typisk placeret på en grund der måske aldrig har været brugt til have før.  Når der anlægges bede vil der derfor altid være en masse lugearbejde de første år, for jorden er fyldt med ukrudtsfrø. Så tag lidt ad gangen, så man ikke går død i det. Glæden ved haven skulle gerne holde mange år endnu.

Haven lever sit eget liv

At designe og anlægge haven kan til en vis grad sammenlignes med at indrette sin bolig. Der er dog den væsensforskel, at haven forandrer sig hele tiden. Den forandrer sig i takt med årstidens skiften, hvor den ændrer farve og karakter, og når planterne vokser til og fylder mere og mere i haven. De ”døde” ting i boligen ændrer sig ikke, med mindre at man aktivt gør noget ved det, smider ting ud, køber nyt eller maler væggen en anden farve. Men haven lever sit eget liv, og du kan skabe betingelserne for, at den bliver lige som du drømmer om.

Jorden er afgørende for planternes trivsel

Jordens beskaffenhed er alt afgørende for, hvordan planterne kommer til at trives i haven. I forbindelse med byggeriet, har der været mange tunge maskiner på grunden, som har mast jorden til en uigennemtrængelig sammenpresset masse, som planter ikke vil kunne trives i. Derfor er det vigtigt, at jorden grubbes inden man begynder at anlægge haven.

Det er en god idé at få undersøgt jordtypen på grunden, for ikke alle planter kan trives i al slags jord. Mange gange er der behov for at tilføre jorden enten gødet muldjord med lergranulat, fordi jorden er mager og sandet, eller fed hummusrig muld iblandet sand, fordi jorden er tung og leret. Man kan her rådføre sig med en fagperson og eventuelt få taget en jordbundsprøve.

Havens stil

Har man mod på at kaste sig ud i at lave sin egen plan for haven, så er her nogle gode tips der er værd at følge.

De mest vellykkede haver er som regel dem, hvor der er skabt en god sammenhæng med huset, og hvor havestilen passer til husets stil. Det vil for eksempel se fjollet ud med en romantisk engelsk cottagestil til et hus der har en moderne, nordisk og minimalistisk arkitektur. Den romantiske stil passer godt til stilen for et gammelt landhus eller en ældre villa. En moderne minimalistisk have kan for eksempel have kvadratiske bede med enkle rustikke planter, markante træer på række eller formklippede hække der opdeler haven i rum, – dette for at understrege det minimalistiske udtryk i arkitekturen. Det er en meget generel god rettesnor at gå efter, men der er også en masse muligheder midt imellem som kan fungere rigtig fint.

Det allervigtigste er dog, at man ikke skal lade sig begrænse alt for meget, så ens mod og haveglæde forsvinder. 

Havens størrelse

De fleste danske villahaver har en størrelse på mellem 700 og 1.200 kvadratmeter. I en have på denne størrelse kan man få opfyldt mange af sine havedrømme. Her vil være plads til både prydhave, legeområde, køkkenhave og terrasser. Men er haven lille, som mange rækkehushaver er, så er der ikke plads til det hele. Jeg har været i meget små haver, der er indrettet udelukkende med spiselige planter som oveni købet har en stor prydværdi. På denne måde har familierne fået opfyldt drømmen om en smuk og spiselig have. Her handlede det om at vælge de rigtige planter til, og sortere de ikke spiselige planter fra.

Hvor starter man, når haven skal anlægges

Det er en god idé at begynde med at anlægge en terrasse og en lægivende beplantning rundt om den. Begynd tættest på huset, og arbejd langsomt ud i hjørnerne. Tænk på verdenshjørnerne og på lys og skygge. De fleste foretrækker at placere terrassen mod syd og sydvest. For så kan man sidde derude og grille en sommeraften. Måske vil haven bruges endnu mere, hvis der også er en østvendt terrasse med morgensol. Der kan også placeres en bænk på den plet i haven, hvor der er læ, den sidste aftensol, eller en smuk udsigt. En siddeplads under et æbletræ kan også være skøn på en hed sommerdag.

Har man en nordvendt grund, hvor der er skygge tæt på huset, der hvor udgangen til haven er, så kan man placere en terrasse væk fra huset på en solfyldt plet i haven. Man kan forbinde hus og terrasse med en sti der leder en derhen. Efterfølgende kan havens bede bygges op omkring terrasse og stiforløbet.

Det er også vigtigt at starte med at vælge hæk og hegn om grunden. Ligger haven op til naboens grund, så skal man aftale, hvilken type hæk eller hegn der skal være i skel. Jeg anbefaler ofte, at man tager hensyn til områdets særkende. Er der bøgeskov i nærheden, så kan det være smukt at plante en bøgehæk der falder smukt ind i naturen. Er der en skøn udsigt ud over et kuperet landskab, så vil det nok være for markant med et klassisk hegn. Her vil det passe bedst med en naturlig beplantning. 

Stier og gange i haven

Når man flytter ind i sit nye hus og bevæger sig ud i haven, så finder man hurtigt ud af, hvor ens foretrukne ganglinjer er. Det kan være fra terrassen til et udsigtspunkt i haven, fra udgangen fra køkkenet til skraldespanden, eller fra huset til en skøn plet med læ og hygge. Man får en fornemmelse for sin nye grund, og det er en god idé at tage hensyn til disse ganglinjer, når der skal anlægges stier og havegange.

Havegange og stier behøves ikke kun at have en praktisk effekt, det kan også være et designelement der gør haven mere spændende. Eksempelvis kan man lave en sti gennem bede, eller rundt om hjørner, hvor man drages til at gå tur i haven, for det hele kan ikke overskues på en gang.  Det gør haven spændende.

Haven kan indrettes som et hus med rum der har forskellige funktioner

Haven kan også deles op i mindre rum, så det er det muligt at have flere forskellige haver i haven, uden at den kommer til at virke rodet. Tæt på huset kan der være en lille velordnet prydhave ved terrassen med fine bede med stauder og roser. Længere væk fra huset kan haven være mere enkel. Her kan der placeres en fodboldbane, eller en lund med frugttræer. Det vil gøre det mere overskueligt og lettere at passe haven.

En have, der kan overskues fra terrassen eller huset, inviterer ikke til, at man går ud i den og udforsker den nærmere. Den bliver mere spændende, hvis den opdeles i flere rum. Det kan man gøre ved at plante hække inde i haven, eller sætte andre rumopdelende elementer ind i haven. Man kan sætte espalierhegn op med slyngplanter, bygge brændestabler som rumadskillelse, der samtidig virker som insekthotel, eller markere overgangen mellem et rum til et andet med en rosenbue.  Vil man etablere en køkkenhave, så kan den omkranses af en hæk eller espalierhegn, og man vil opleve det som at træde ind i en helt anden verden.

Espalier med frugttræer eller slyngplanter kan bruges som rumadskillelse mellem haverum. Her er det omkring en køkkenhave.

Havens gulv, vægge og loft

Haven har, som i huset, elementerne gulv, vægge og loft. Alle elementerne skal være der, for at en have får en vellykket ramme.

Gulvene i haven er belægninger og græsplæne. Det er det man går på. Ofte vælger familier der bor i rækkehus eller byhus med små gårdhaver ikke at etablere en græsplæne. Her er havens gulv belægninger af forskellige typer der passer sammen med husets stil og farve. I belægningerne kan der laves huller til bede med urter, stauder og små træer egnet til den lille have.

Har man bygget et hus på en stor grund, så vælger de fleste at have en kombination af græs, bede og belægninger.

Væggene i haven er det man kigger ud på, det er buske hække og hegn. Det er det øjet møder, når man kigger ud på sin have. Man kan lave mange fine effekter ved at lede øjet langs linjer i haven. De opstår når man planter hække eller sætter hegn op inde i haven. Øjet kan ledes mod fokuspunkter som for eksempel en skulptur, et kønt bed, eller et smukt træ for enden af en sti. Det skaber dybde og perspektiv i haven.

Loftet i haven er det man kigger op på. Det er træer, store buske og pergolaer. Det gør, at haven ikke virker flad og kedelig, men mere hyggelig og huleagtig. Træer og buske kan også bruges til at skærme for noget der er grimt, udsigt til en grim bygning eller indkig fra naboen. Træer og høje buske kan også virke støjdæmpende på larm fra en trafikeret vej.

I en lille have dur det ikke med alt for store træer. Her vil en pergola have den samme effekt som de store træer i den store have. Her kan man krybe i ly og kan skærme mod indkig.

Havens møbler

Haven møbler er alt det man pynter haven op med. Det er bede med planter, krukker og havemøbler på terrasser eller placeret rundt omkring i haven. Stemningen i haven og stilen skabes i høj grad af ”havens møbler”.

Når man vælger planter til haven, så er det vigtigt at tænke på, at der skal være oplevelser hele året, fra det tidlige forår til vinter. Der findes løgplanter, stauder, buske og træer der tilsammen kan skabe en smuk have hele året. Der er de stedsegrønne buske og stauder som giver struktur og karakter til haven hele året. Og der er blomstrende planter i alverdens farver og nuancer, der kan dekorere haven som et maleri på væggen i stuen. Her er det med at slippe kreativiteten løs, og lade sig inspirere i havebøger, på nettet eller i besøg i andres haver.

Det er bare med at kaste sig ud i det. Man kan drage sine erfaringer selv, og lave sin egen plan for haven, gribe skovlen og gå i gang, hvis man har tiden, lysten og viljen til det. Men man kan også med fordel hyre en professionel havearkitekt til at hjælpe med at lave haveplanen og lade en anlægsgartner gøre det grove arbejde med at anlægge haven. Så kan man efterfølgende bygge sine egne ideer ind, efterhånden som man bliver fortrolig med havearbejdet.

Gode råd til indretning og anlæg af haven

 1. Start med at placere indkørsel, terrasser og gangarealer rundt om huset. Vælg en belægning der passer til husets stil og farve
 2. Vælg hvilken hæk eller hegn der skal placeres rundt om grunden. Husk at tal med naboen om det, for I er som udgangspunkt fælles om udgifterne, der hvor grundene støder op mod hinanden.
 3. Brug tid på at overveje ambitionen med haveprojektet, hvad angår tid, pengepung, fysik og realiserbarhed. Slå ikke et for stort brød op end I kan bage
 4. Inddel haven i rum eller områder der passer til jeres forestillinger om livet i haven
 5. Marker jer, hvor jeres naturlige gang i haven er, og anlæg forbindelsesstier og små opholdspladser i haven, der tager hensyn til sol, skygge, vind og læ
 6. Tænk på havens skelet som et hus med gulv, vægge og loft.
 7. Slut af med at møblere haven med planter og haveting. Her kan kreativiteten slippes løs, når skelettet er på plads
 8. Husk plads til tørrestativ, skraldespand, postkasse og flagstang
 9. Sæt dig ind i klimaet for området og jordens beskaffenhed
 10. Vær realistisk om egne evner. Søg viden om planters krav til jord, lys, skygge, vind og vejr samt behov for vand, så de får de allerbedste betingelser for at vokse sig store, sunde og frodige til glæde for haveejeren
 11. Hent inspiration i bøger, blade og i andres haver. I Haveselskabets regi afholdes der Åben Have hos mange haveejere, hvor man kan komme på besøg og lade sig inspirere
 12. Hyr en havearkitekt og/eller anlægsgartner, hvis projektet bliver for uoverskueligt. Det kan ofte minimere fejl og betaler sig i det lange løb

Helle Troelsen

Leave a comment

Related Posts

Om Troensehaven

Helle Troelsen er havearkitekt og indehaver af Troensehaven. Troensehaven henvender sig til private haveejere, til offentlige og private virksomheder i hele landet, som søger en havearkitekt til design af haverum.

I samarbejde med Dorthe fra Levehaver.dk har jeg udviklet en ny app med mere end 3.500 planter, plantebeskrivelse, plantepleje og inspiration til design af bede. Du kan læse om appen her.
Kommende arrangementer

Der er ingen kommende begivenheder på dette tidspunkt

Nyhedsbrev

Jeg skriver både her og hos Jysk Fynske Medier om livet i haven. Meld dig til her og få seneste nyt.