Naturhaverne ved Helnæs Mølle

Date
okt, 09, 2023

(Denne artikel har været bragt i Jysk fynske mediers magasin Livsstil)

Der manglede noget, som kunne binde bygningerne sammen med den omkringliggende natur, og derved blive et mere helstøbt sted. Det måtte absolut ikke ligne velordnede haver i traditionel forstand, men måtte heller ikke være uoverkommeligt at passe. Det var den opgave, jeg blev stillet, da ejerne Hanne Plechinger og Stig Nør Larsen fra Helnæs Mølle kontaktede mig i 2021, for at få designet naturhaver omkring de nybyggede feriehuse.

Intentionen med haverne var også at skabe et hyggeligt miljø og mere privatliv omkring feriehusene. De stod helt nøgne på det store åbne areal med klippet græs og med udsigt til havet og det smukke kuperede landskab, som strækker sig langs kysten ved Helnæs Mølle. Denne spektakulære udsigt til naturen og stedets særlige sjæl og stemning måtte ikke forstyrres. Man skulle kunne opholde sig helt oppe ved feriehusene og føle, at man sidder midt ude i naturen.

Gæsterne i feriehusene trækker liggestole ud mellem bedene, så de føler, at de kommer tættere på naturen helt oppe ved husene

Krav til anlægget

Dem, der lejer sig ind i feriehusene, er typisk interesseret i natur og udeliv, og mange af dem er også havefolk, der interesserer sig for planter og for havelivet generelt. Det er unge som ældre, der tager et par dage ud af kalenderen for at hengive sig til det stille liv væk for byen og hverdagens travlhed. 

”Man skal være tættere på naturen helt oppe ved husene, for det giver en ekstra oplevelse for vores gæster. Og så gør det ikke noget, at vi samtidig bidrager til at øge biodiversiteten, ved at haverne er fyldt med planter, der tiltrækker insekter. Det giver en ny dimension til ferieboligerne, hvor man føler, at man sidder midt ude i naturen” – fremhæver Hanne Plechinger.

Kystdirektoratet har strenge regler til, hvad der må vokse inden for kystbeskyttelseslinjen. Der må ikke plantes træer, hvilket selvfølgelig respekteres. Naturhaverne består derfor udelukkende af lavere, flerårige stauder, urter og græsser, som så vidt muligt er hjemmehørende arter. Lidt træer er der dog bag feriehusene, for de er gamle og stod der før haverne blev anlagt.

Sådan bruges haverne

”Vi ser, at gæsterne, som lejer sig ind i feriehusene, placerer liggestole på de slåede stier i naturhaverne, så de kommer endnu tættere på duftene, farverne og sommerfuglene”- fortæller Hanne Plechinger.

Men det er ikke kun gæsterne, som har adgang til området omkring Helnæs Mølle. Folk går tur herude. De stiller bilerne ved parkeringspladsen eller kommer cyklende. Herfra starter vandreturen ofte, når man også vil opleve Helnæs Made.

”Nogle går endda helt op til terrasserne ved feriehusene og kigger ind ad vinduerne. Vi troede, at naturhaverne signalerer, at her er der privatliv. Så vi har opsat skilte, hvor der står, at man godt må gå tur i området og se naturhaverne, men man skal undlade at gå helt op til feriehusene” – pointerer Hanne Plechinger.

Gæsterne flytter liggestolene ud på stierne, der går gennem bedene. Herfra kan man dufte planterne, høre insekterne summe og se planterne tæt på.

De hjemmehørende planter på Helnæs

Designet af naturhaverne ved Helnæs Mølle bygger på den omkringliggende natur, hvor mange af planterne er at finde på Helnæs. Nogle af feriehusene har endda navne efter hjemmehørende planter. Et hus hedder ”Gøgeurt” og et andet hedder ”Blåhat”.

Der er valgt planter, som man kan finde i naturen på Helnæs. Nogle er også valgt ud fra, at de kan klare det barske vejr nær havet, og at planterne bidrager til at øge biodiversiteten. Her vokser bl.a. knopurt, sankthansurt, asters, perlekurv og strandkål, som fletter sig ind mellem græsser, der skaber et vildt udtryk i bedene. Det skaber sammenhæng til den omkringliggende natur.

Gøgeurt finder man bl.a. på Helnæs Made, der er en ca. 300 ha stor gammel inddæmmet havbugt, der ligger som en kile midt ind i Helnæs. Her er både fugtige og kalkrige enge, som er levested for flere sorter vilde orkideer bl.a. mygblomst, ægbladet fliglæbe, kødfarvet gøgeurt og majgøgeurt. Her er også mere tørre områder, hvor der vokser engelskgræs i tætte tuer.  I maj forvandler de Helnæs Made til et smukt lyserødt tæppe. På det sandede strandoverdrev i Madens nordlige ende, vokser strandmandstro. Både strandmandstro og flere af de vilde orkideer er fredede planter, så de er ikke at finde i naturhaverne ved Helnæs Mølle.  

Andre steder på Helnæs, hvor terrænet er mere kuperet, kan man støde på bredbladet timian, hulkravet kodriver, diverse bynke, knopurt, røllike, sankthansurt, blåhat, mjødurt, merian, strandasters, strandkål, klokkeblomster og et væld af græsser. Og man kunne nævne mange flere.

Forud for udvælgelsen af planter til naturhaverne gik jeg tur i området og noterede mig, hvad jeg stødte på af planter, der ville være smukke at plante sammen i bedene med husene som baggrund og med havet lige foran.

I den helt nære natur ved Helnæs Mølle så jeg hulkravet kodriver, røllike og blåhat på skråningen ned mod vandet. Gik jeg lidt videre langs stranden stødte jeg på strandkål, engelsk græs, timian, malurt og diverse sedum, som i øvrigt danner tag på de tre sheltere, der ligger på skrænten med udsigt ud over havet.

Jeg tilførte lidt ekstra sorter, som er hjemmehørende på Helnæs, og andre som ikke findes på Helnæs, men har værdi for biodiversiteten.

Mellem naturhaverne og havet er en slået græsplæne. På grænsen ud mod havet står græsset højt med vilde planter, der binder naturhaverne og området sammen. For på afstand ligner de uklippede arealer naturhaverne.

Mellem naturhaverne og det uklippede græg ved skrænten til havet er plænen klippet.
På kanten af skråningen ligger tre sheltere, der har tag af sedum. Sedum (Sankthansurt) er en hjemmehørende plante på Helnæs. Feriehusene har også tag af sedum.

Designet

Feriehusenes arkitektur kan godt sammenlignes med sheltere, med den kvadratiske form, fladt og skrånende sedumtag og et stort vinduesparti ud mod landskabet. De er bygget i råt akacietræ, der giver et rustikt udtryk. Store kampesten er brugt som trappetrin fra terrasser og ned i naturhaverne. Gangarealerne omkring bygningerne er af flis. Alt er af naturmaterialer. Der er f.eks. ingen synlig beton eller cementfliser. Det er et bevidst valg, for naturen skal være i fokus.  

Bygningerne er rustikke i udtrykket, og alt er lavet af naturmaterialer.
Arkitekturen på feriehusene er rustik. Den vilde beplantning i naturhaverne passer smukt ind og ser helt naturlig ud. Her ses en mangfoldighed af planter, der ligner de vilde engdrag, som man møder i naturen på Helnæs. Her ses røllike, knopurt og bynke. I forgrunden er plantet blåhat, som er en sand insektmagnet.

Formerne på naturhaverne er som fingre, der rækker ud mod havet. Mellem fingrene er der slåede stier af græs. Fingrene er tæt beplantede bede med græsser og stauder i forskellige højder, fra de lave krybende timian, engelsk græs, kobjælde og merian til de højere græsser, blåhat, smalbladet klokke og knopurt. Der er taget hensyn til, at man uhindret kan kigge hen over naturhaverne fra terrasserne ved feriehusene, og herfra nyde den smukke udsigt til havet og det kuperede landskab, som strækker sig langs med kysten ved Helnæs Mølle.

Naturhaverne former sig som fingre der rækker ud mod havet. Når man opholder sig oppe ved feriehusene, har man fornemmelsen af, at man er midt i naturen.

Anlægget

Der er lerjord på grunden. Efter byggeriet af feriehusene var jorden kompakt. Derfor blev den løsnet og tilsat lidt jordforbedring. Ovenpå jorden blev der lagt 10-15 cm vasket grus som planterne blev plantet direkte i.

Naturhaverne skal kunne klare sig selv med minimalt vedligehold, og planterne skal kunne klare tørre perioder uden vanding. Når der plantes i grus, der er ret næringsfattig, søger rødderne nedad til den mere næringsrige jord. Gruset holder på fugten i jorden, så planterne overlever i længerevarende tørkeperioder. De sættes tilbage i vækst, men kommer sig hurtigt efter regnskyl.

Udfordringen ved at plante i grus er, at der hvor planterne ikke dækker helt, spirer selvsåede planter flittigt. Vilde græsser og vilde planter fra omgivelserne sender frø i naturhavernes retning med vinden og fuglene. Derfor skal man igennem bedene i det tidlige forår og i sensommeren for at luge de mest invasive væk. Bedene tættest på de uklippede græsområder, er mest udfordrede.

Nogle planter skal deles, for de har en tendens til at brede sig. Det gælder f.eks. blåhat og bynke.  

Naturhaverne ved Helnæs Mølle blev anlagt i foråret 2022. Planterne blev plantet i vasket grus, der gav dem en god start.

Sæsonen

I det tidlige forår klippes alle de visne planter ned. Det ser noget bart ud, men hurtigt dukker de første blomster frem hos hulkravet kodriver og kobjælde. Så overtager engelsk græs, storkenæb, nellikerod og vild kørvel. I juni brager det hele løs med et blomsterflor uden lige af mange forskellige arter. Her summer af insekter, og sommerfugle i hobetal flytter ind indtil sæsonen takker af i november med den sidste blomstring hos sankthansurt og asters. Gennem vinteren står frøstandene som små levende skulpturer og danner bolig for insekterne. De holder sig oprette og fine, for planterne har klaret havgus, storm, tørke og masser af regn gennem sæsonen, for de er valgt ud fra, at her trives de godt.

I vinterperioden er naturhaverne også smukke med visne frøstande og aks fra græsserne. De danner bolig for insekterne og giver farve og struktur til bedene.

Helnæs

Helnæs er en halvø på Sydvestfyn mellem Lillebælt og Helnæs Bugt. Landskabet virker barsk, når man kører over dæmningen, der forbinder fastlandet med halvøen. Snart møder man dog et kuperet og frodigt landskab, hyggelige små byer og smukke kig til kyststrækninger.

Helnæs Mølle ligger midt på halvøen ud mod den østvendte kyst. Stedet danner ramme om ophold primært med fokus på outdoor aktiviteter, events og rekreative ferieophold.

Helle Troelsen

Leave a comment

Related Posts

Om Troensehaven

Helle Troelsen er havearkitekt og indehaver af Troensehaven. Troensehaven henvender sig til private haveejere, til offentlige og private virksomheder i hele landet, som søger en havearkitekt til design af haverum.

Kommende arrangementer

Der er ingen kommende begivenheder på dette tidspunkt

Nyhedsbrev

Jeg skriver både her og hos Jysk Fynske Medier om livet i haven. Meld dig til her og få seneste nyt.