Der er flere muligheder du kan vælge imellem, når du søger hjælp til dine haveprojekter:  – Inspirationsbesøg – Haveskitse – Haveplan – Haverådgivning.

Inspirationsbesøg

Står du med en aktuel udfordring i haven, og har du brug for her og nu rådgivning, så kan et inspirationsbesøg være en oplagt mulighed. 
Her gives med det samme idéer til forandringer i haven, råd og plantevejledninger, samt forslag til, hvordan du kan få haven, huset og omgivelserne til at hænge godt sammen med det liv der leves der. 

Her kan også gives forslag til indretning af et specifikt område i haven som udfordrer eller som ønskes ændret.

Jeg udarbejder små skitser på stedet, som du får i hånden med det samme, og enkelte planteforslag. Du noterer selv dine egne betragtninger undervejs, som du skal arbejde videre med selv. Et inspirationsbesøg har en varighed af 3 timer og koster kr. 2400,- incl. moms.

Udgifter til kørsel lægges oveni og beregnes for afstand på 35 km fra Troense i henhold til statens højeste takst.
Udgifter til brotakst til Sjælland og færgetakst til øerne lægges oveni prisen.

Haveskitse

En haveskitse starter altid med et inspirationsbesøg, men her efterspørges en mere gennemarbejdet haveskitse, der viser havens linjer i form af bede, stier/opholdssteder og ruminddeling. Der angives på tegningen tematiserede plantevalg, f.eks. roser, stauder, nøddehegn, skovbund etc. Navnene på de vigtigste planter – som f.eks. hække og træer – kan indgå.Skitsen er lettere farvelagt og tegnes som regel i målestokken 1:100, hvis det drejer sig om en mindre have. Hvis det drejer sig om en større have, tegnes den i målestok 1:200. Incl. besøg er prisen minimum 5800,- incl. moms. Afhængig af havens størrelse og skitsens detaljeringsgrad, kan prisen være højere. Det kan f.eks. suppleres med en bedplan med forslag til planter, placering og antal. Dette aftales under besøget.

Udgifter til kørsel lægges oveni og beregnes for afstand på 35 km fra Troense i henhold til statens højeste takst.
Udgifter til brotakst til Sjælland og færgetakst til øerne lægges oveni prisen.

Haveplan

En haveplan er en mere udførlig plan, som du kan arbejde direkte efter. 
En haveplan starter altid med et besøg. Under besøget udarbejder jeg en foreløbig haveskitse, som jeg tager med hjem og bruger til udarbejdelse af en detaljeret haveplan. Haveplanen indeholder en detaljeret, gennemarbejdet tegning over hele haven opdelt i rum og funktioner, – eller dele af haven, f.eks. gårdhave, køkkenhave, indgangsparti, terasseområde.
Haveplanen indeholder et samlet design af beplantninger, bede, hegn og pergolaer, opholdspladser med forslag til belægninger og lægivende funktioner, terrænløsninger m.v.
Haveplanen er en farvelagt tegning i målestok som regel i 1:100.
Der udarbejdes en udførlig planteliste med dansk og latinsk navn med let beskrivelse, herunder vejledende antal ved anskaffelse.
På haveplanen er præcist indtegnet placering af træer og buske og øvrige plantesammensætninger med numre eller koder, der henviser til plantelisten.

Efter en aftalt periode mødes vi igen, hvor haveplanen præsenteres for dig. Du får afleveret haveplanen samt en beskrivelse af hovedideen med haveplanen, specifikke beskrivelser af anlægsopgaver og plantelister og pasningsvejledning. 

Priser

Prisen for en haveplan starter ved 12.500,- incl. moms. for en mindre have op til 800 kvm. Er haven større og derved omfanget af haveprojektet større, kan prisen variere. Det samme gælder for behovet for en større detaljeringsgraden i planen. Der aftales ved besøget forventning til den eksakte pris på udarbejdelse af haveplanen.  Udarbejdes haveplanen for et mindre område, f.eks. terrasse og omkringliggende bede, en bedplan til et staudebed eller en lille forhave, så er prisen ca. 5600,- incl. moms.

Udgifter til kørsel lægges oveni og beregnes for afstand på 35 km fra Troense i henhold til statens højeste takst.
Udgifter til brotakst til Sjælland og færgetakst til øerne lægges oveni prisen.

Din forberedelse til mit besøg

Inden jeg kommer på besøg hos dig skal du helst have gjort dig nogle tanker, om besøget skal munde ud i et enkelt inspirationsbesøg, en haveskitse eller en mere detaljeret og gennemarbejdet haveplan.
Hvis du ønsker en haveskitse eller haveplan vil jeg bede dig om, at du har en optegning med målfaste mål af haven klar til besøget. Bygningernes placering skal også tegnes ind.

Under besøget går vi en runde i haven og drøfter det du ønsker hjælp til. Jeg vil typisk spørge ind til:

  • hvem der skal bruge haven, – er der børn eller ældre der skal tages særlig hensyn til 
  • hvad du skal bruge haven til, er det til afslapning, leg og boldspil, dyrkning af afgrøder og blomster 
  • ønsker til opholdspladsernes placering og funktion, sammenhæng til bygninger, læ, skygge- og solforhold 
  • hvilke fikspunkter der er i haven, som du ynder at kigge på fra huset- er der udsigt som skal bevares eller skærmes mod
  • din færd i haven, om der er særlige ruter f.eks. til hønsehus, skur eller komposten som du ønsker indarbejdet i planen
  • om der er særlige ønsker til havestil og stemning, skal det f.eks. være romantisk frodighed eller et enkelt og minimalistisk udtryk
  • om der er særlige ønsker til planter eller farvesammensætninger i bede
  • begrænsninger eksempelvis i form af tid, fysisk formåen, økonomi og servitutter på grunden
  • om der er noget du absolut ikke kan lide i en have

Haverådgivning

Hvis du har en udfordring med din have, som du ønsker sparring på, så kan jeg tilbyde haverådgivning.
Det kan være områder i haven der ikke fungerer, hvor du har brug for et frisk udenforstående blik.
Det kan også være udlevelse af en havedrøm som du gerne vil realisere, men er svært for dig at overskue. Du kan også have massser af ideer til forandring af haven, hvor du har brug for en sparringspartner, der kan se det med andre øjne. Rådgivning gives her og nu, og undervejs tager du selv notater.

Et rådgivningsbesøg vil typisk have en varighed på 1,5 timer og koster 1600,- inkl. moms

Udgifter til kørsel lægges oveni og beregnes for afstand på 35 km fra Troense i henhold til statens højeste takst.
Udgifter til brotakst til Sjælland og færgetakst til øerne lægges oveni prisen.

Om Troensehaven

Helle Troelsen er havearkitekt og indehaver af Troensehaven. Troensehaven henvender sig til private haveejere, til offentlige og private virksomheder i hele landet, som søger en havearkitekt til design af haverum.

Kommende arrangementer

Der er ingen kommende begivenheder på dette tidspunkt

Nyhedsbrev

Jeg skriver både her og hos Jysk Fynske Medier om livet i haven. Meld dig til her og få seneste nyt.