Der er flere muligheder du kan vælge imellem, når du søger hjælp til dit havedesign:  – Inspirationsbesøg – Haveskitse eller Haveplan. Hvis du er i tvivl om, hvilken du skal vælge, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive til mig. For det vigtigste er, at finde en rådgivning der helt matcher dit behov. Mange vælger en kombination af f.eks. et inspirationsbesøg (se nedenfor) og nogle bed-planer, hvor jeg designer sammensætninger af planter til bede.

Inspirationsbesøg

Står du med en aktuel udfordring i haven, og har du brug for her og nu rådgivning, så kan et inspirationsbesøg være en oplagt mulighed. 

Her gives med det samme idéer til forandringer i haven, det kan være at skabe forskellige haverum og hyggelige terrasser, samt forslag til, hvordan du kan få haven, huset og omgivelserne til at hænge godt sammen med det liv der leves der. 

Her kan også gives forslag til indretning af et specifikt område i haven som udfordrer eller som ønskes ændret.

Der er to typer inspirationsbesøg – et uden skitse og et med skitse

Inspirationsbesøget uden skitse svarer til en mundtlig rådgivning, hvor vi går haven igennem, og du tager noter undervejs. Her kan vi tale om struktur og indretning, men også plantevalg. Du vælger indholdet, du ønsker rådgivning til. Der sættes 1,5 – 2 timer af. Prisen på inspirationsbesøg uden skitse er 3800,- incl. moms.

Inspirationsbesøget med skitse varer 3-3,5 timer, og her udarbejder jeg en målfast skitse af haven, eller det specifikke område i haven, som du ønsker designet. Det vil primært være strukturen af haven, der er i fokus ved dette besøg, men vi kan også komme ind på det overordnede plantevalg.

Jeg udarbejder skitsen ud fra en målfast tegning af haven i målestok 1:100, som du har klar inden besøget. Efterfølgende kan du bruge skitsen til at anlægge efter.  Prisen på inspirationsbesøg med skitse er 5600,- incl. moms.

Udgifter til kørsel lægges oveni og følger statens højeste takst.
Udgifter til bro til og fra Sjælland og færge til øerne lægges oveni prisen.

Haveskitse

En haveskitse starter altid med et inspirationsbesøg (uden skitse), men her efterspørges en noget mere gennemarbejdet og målfast haveskitse, der viser havens linjer i form af bede, stier/opholdssteder og ruminddeling. Der angives på tegningen tematiserede plantevalg, f.eks. roser, stauder, nøddehegn, skovbund etc. Navnene på de vigtigste planter – som f.eks. hække og træer – kan indgå. Skitsen er lettere farvelagt og tegnes som regel i målestokken 1:100, hvis det drejer sig om en mindre have. Hvis det drejer sig om en større have, tegnes den i målestok 1:200. 

Forskellen på en haveskitse og en skitse udarbejdet under et inspirationsbesøg – er en mere gennemarbejdet tegning over havens struktur. Hjemme på tegnestuen fordyber jeg mig i detaljerne, hvor der kan komme flere spændende vinkler på designet, som jeg ikke fik med under inspirationsbesøget. Der udarbejdes en skitse uden- og en med noter, hvor elementer i designet er beskrevet.

Pris på haveskitse

Prisen er 9.500,- incl. moms for en have op til 800 kvm. Oveni lægges udgiften til det indledende inspirationsbesøg (uden skitse). Afhængig af havens størrelse og skitsens detaljeringsgrad, kan prisen være højere.

Udgifter til kørsel lægges oveni og følger statens højeste takst.
Udgifter til bro til og fra Sjælland og færge til øerne lægges oveni prisen.

Eksempler på to målfaste haveskitser, der er rentegnet og påført noter efter et insirationsbesøg.

Haveplan – light

Hvis du selv ved, hvordan planterne skal placeres i havens bede, og du har et vis kendskab til, hvor mange der plantes og hvor tæt, så kan du springe den detaljerede haveplan over. Belægningsplanen er også udeladt i en haveplan – light. Tilbage er så den strukturelle plan over havens overordnede design samt en beplantningsplan med udførlige, fotounderstøttede plantelister til havens grønne arealer, hvilket omfatter bede, hække, hegn m.v.

Denne mulighed reducerer min tid og derved også pris. Haveplan – light er en mellemting mellem en haveskitse og en haveplan.

Pris på Haveplan – light

Prisen for en haveplan – light starter ved 18.500,- for en mindre have op til 800 kvm. Er haven større og omfanget derved større, stiger prisen. Oveni lægges udgiften til det indledende inspirationsbesøg (uden skitse).

Haveplan – luxus

En haveplan er en mere udførlig plan, som du kan arbejde direkte efter. 
Haveplanen indeholder en detaljeret, gennemarbejdet tegning over hele haven opdelt i rum og funktioner, – eller dele af haven, f.eks. gårdhave, køkkenhave, indgangsparti, terrasseområde.
Haveplanen indeholder et samlet design af bede, hegn, køkkenhave, pergola, opholdspladser, terrænløsninger m.v.

Der udarbejdes en særskilt belægningsplan med forslag til belægningstyper (træ, sten, fliser, klinker, grus m.v.) samt lægge-mønstre, hvis der vælges fliser, klinker og sten.

Der udarbejdes udførlige plantelister med danske og latinske navne samt en kort angivelse af højde, blomstringstid og særlige egenskaber.
På haveplanen er præcist indtegnet placering af træer og buske og øvrige overordnede plantesammensætninger, der henviser til plantelisten.

Der kan tilkøbes detaljerede bedplaner, hvor jeg tegner placering af planter ind på en særskilt tegning i målestok 1:50. På plantelisterne noterer jeg koder og antal af hver type plante, som refererer til bedplanen.

Et alternativ til bedplanen er, at jeg kommer og placerer planterne i din have, så de står præcis der, hvor de skal plantes. Det gør det enklere for dig, og giver altid et rigtig smukt resultat.

Prisen på bedplaner og placering af planter afregnes pr. anvendt time og aftales nærmere.

Detaljerede billedunderstøttede plantelister udarbejdes til alle bedene i havens rum.

Proces

En haveplan starter altid med et inspirationsbesøg. Under besøget udarbejder jeg som regel en foreløbig skitse og tager en masse noter, som jeg tager med hjem og arbejder videre med.

Efter en aftalt periode mødes vi igen, hvor den første idé til havens design præsenteres for dig. Mødet kan foregå hjemme hos dig, hos mig eller over telefonen. Inden mødet får du tilsendt en kopi af tegningen – ofte som scannet dokument.

Vi gennemgår den, og du har mulighed for at komme med bemærkninger og ændringsforslag til designet, inden jeg tegner haveplanen færdig.

Efterfølgende udarbejder jeg et forslag til plantelister, belægningsplan og andre væsentlige detaljer for havens design, som samles i en rapport. Det har du også mulighed for at kommentere på, inden den endelige rapport ligger færdig. Her vil den blive suppleret med en overordnet anlægs- og pasningsvejledning. 

Pris på Haveplan-luxus

Prisen for en haveplan-luxus starter ved 25.000,- incl. moms. for en mindre have op til 600 kvm. Oveni lægges udgiften til det indledende inspirationsbesøg. Er haven større og derved omfanget af haveprojektet større, kan prisen variere. Det samme gælder for behovet for en større detaljeringsgraden i planen. Der aftales ved besøget forventning til den eksakte pris på udarbejdelse af haveplanen.  

Ellers kan der aftales en specifik pris, hvis planen kun omfatter et mindre område, f.eks. terrasse og omkringliggende bede, en bedplan til et staudebed eller en lille forhave. Jeg kan kontaktes for aftale om forventet pris.

Udgifter til kørsel lægges oveni og følger statens højeste takst.
Udgifter til brotakst til Sjælland og færgetakst til øerne lægges oveni prisen.

Din forberedelse til mit besøg

Inden jeg kommer på besøg hos dig skal du helst have gjort dig nogle tanker, om besøget skal munde ud i et enkelt inspirationsbesøg, en haveskitse, en haveplan – light eller en mere detaljeret og gennemarbejdet haveplan-luxus.
Hvis du ønsker et inspirationsbesøg med skitse, en gennemarbejdet haveskitse eller haveplan vil jeg bede dig om, at du har en optegning med målfaste mål af haven klar til besøget. Bygningernes placering skal også tegnes ind.

Jeg vil forud for besøget sende dig en vejledning til opmåling af grunden.

Under besøget går vi en runde i haven og drøfter det du ønsker hjælp til. Jeg vil typisk spørge ind til:

  • hvem der skal bruge haven, – er der børn eller ældre der skal tages særlig hensyn til 
  • hvad du skal bruge haven til, er det til afslapning, leg og boldspil, dyrkning af afgrøder og blomster 
  • ønsker til opholdspladsernes placering og funktion, sammenhæng til bygninger, læ, skygge- og solforhold 
  • hvilke fikspunkter der er i haven, som du ynder at kigge på fra huset- er der udsigt som skal bevares eller skærmes mod
  • din færd i haven, om der er særlige ruter f.eks. til hønsehus, skur eller komposten som du ønsker indarbejdet i planen
  • om der er særlige ønsker til havestil og stemning, skal det f.eks. være romantisk frodighed eller et enkelt og minimalistisk udtryk
  • om der er særlige ønsker til planter eller farvesammensætninger i bede
  • begrænsninger eksempelvis i form af tid, fysisk formåen, økonomi og servitutter på grunden
  • om der er noget du absolut ikke kan lide i en have
Om Troensehaven

Helle Troelsen er havearkitekt og indehaver af Troensehaven. Troensehaven henvender sig til private haveejere, til offentlige og private virksomheder i hele landet, som søger en havearkitekt til design af haverum.

I samarbejde med Dorthe fra Levehaver.dk har jeg udviklet en ny app med mere end 3.500 planter, plantebeskrivelse, plantepleje og inspiration til design af bede. Du kan læse om appen her.
Kommende arrangementer

Der er ingen kommende begivenheder på dette tidspunkt

Nyhedsbrev

Jeg skriver både her og hos Jysk Fynske Medier om livet i haven. Meld dig til her og få seneste nyt.