Der er flere muligheder du kan vælge imellem, når du søger hjælp til dit havedesign:  – Inspirationsbesøg – Haveskitse – Haveplan – Haverådgivning. Hvis du er i tvivl om, hvilken du skal vælge, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive til mig. For det vigtigste er, at finde en rådgivning der helt matcher dit behov. Mange vælger en kombination af f.eks. et inspirationsbesøg (se nedenfor) og nogle bed-planer, hvor jeg designer sammensætninger af planter til bede.

Inspirationsbesøg

Står du med en aktuel udfordring i haven, og har du brug for her og nu rådgivning, så kan et inspirationsbesøg være en oplagt mulighed. 
Her gives med det samme idéer til forandringer i haven, råd og plantevejledninger, samt forslag til, hvordan du kan få haven, huset og omgivelserne til at hænge godt sammen med det liv der leves der. 

Her kan også gives forslag til indretning af et specifikt område i haven som udfordrer eller som ønskes ændret.

Jeg udarbejder små skitser på stedet, som du får i hånden med det samme, og enkelte planteforslag. Du noterer selv dine egne betragtninger undervejs, som du skal arbejde videre med selv. 

Pris på inspirationsbesøg

Et inspirationsbesøg har en varighed af ca. 2,5 timer og koster kr. 2600,- incl. moms.

Udgifter til kørsel lægges oveni og beregnes for afstand på 25 km fra Troense i henhold til statens højeste takst.
Udgifter til brotakst til Sjælland og færgetakst til øerne lægges oveni prisen.

Haveskitse

En haveskitse starter altid med et inspirationsbesøg, men her efterspørges en mere gennemarbejdet haveskitse, der viser havens linjer i form af bede, stier/opholdssteder og ruminddeling. Der angives på tegningen tematiserede plantevalg, f.eks. roser, stauder, nøddehegn, skovbund etc. Navnene på de vigtigste planter – som f.eks. hække og træer – kan indgå. Skitsen er lettere farvelagt og tegnes som regel i målestokken 1:100, hvis det drejer sig om en mindre have. Hvis det drejer sig om en større have, tegnes den i målestok 1:200. 

Pris på haveskitse

Prisen er minimum 6400,- og det inkluderer et indledende besøg og udarbejdelse af haveskitse. Afhængig af havens størrelse og skitsens detaljeringsgrad, kan prisen være højere. Det kan f.eks. suppleres med en bedplan med forslag til planter, placering og antal. Dette aftales under besøget.

Udgifter til kørsel lægges oveni og beregnes for afstand på 25 km fra Troense i henhold til statens højeste takst.
Udgifter til brotakst til Sjælland og færgetakst til øerne lægges oveni prisen.

Eksempler på to målfaste haveskitser, der er rentegnet og påført noter efter et insirationsbesøg.

Haveplan

En haveplan er en mere udførlig plan, som du kan arbejde direkte efter. 
En haveplan starter altid med et besøg. Under besøget udarbejder jeg som regel en foreløbig haveskitse, som jeg tager med hjem og arbejder videre med. Haveplanen indeholder en detaljeret, gennemarbejdet tegning over hele haven opdelt i rum og funktioner, – eller dele af haven, f.eks. gårdhave, køkkenhave, indgangsparti, terrasseområde.
Haveplanen indeholder et samlet design af bede, hegn og pergolaer, opholdspladser med forslag til belægninger og læ givende funktioner, terrænløsninger m.v.

Detaljerede billedunderstøttede plantelister udarbejdes til alle bedene i havens rum.

Haveplanen er en farvelagt tegning – som regel i målestok 1:100.
Der udarbejdes bedplaner i målestok 1:50 suppleret med en udførlig planteliste med dansk og latinsk navn samt en kort angivelse af højde, blomstringstid og særlige egenskaber. Der vil også være et bud på antal ved anskaffelse.
På haveplanen er præcist indtegnet placering af træer og buske og øvrige plantesammensætninger med numre eller koder, der henviser til plantelisten.

Efter en aftalt periode mødes vi igen, hvor haveplanen præsenteres for dig. Du får afleveret haveplanen samt en beskrivelse af hoved-ideen med haveplanen, specifikke beskrivelser af anlægsopgaver, plantelister og pasningsvejledning. 

Pris på haveplan

Prisen for en haveplan starter ved 13.500,- incl. moms. for en mindre have op til 800 kvm. Er haven større og derved omfanget af haveprojektet større, kan prisen variere. Det samme gælder for behovet for en større detaljeringsgraden i planen. Der aftales ved besøget forventning til den eksakte pris på udarbejdelse af haveplanen.  

Ellers kan der aftales en specifik pris, hvis planen kun omfatter et mindre område, f.eks. terrasse og omkringliggende bede, en bedplan til et staudebed eller en lille forhave. Jeg kan kontaktes for aftale om forventet pris.

Udgifter til kørsel lægges oveni og beregnes for afstand på 25 km fra Troense i henhold til statens højeste takst.
Udgifter til brotakst til Sjælland og færgetakst til øerne lægges oveni prisen.

Din forberedelse til mit besøg

Inden jeg kommer på besøg hos dig skal du helst have gjort dig nogle tanker, om besøget skal munde ud i et enkelt inspirationsbesøg, en haveskitse eller en mere detaljeret og gennemarbejdet haveplan.
Hvis du ønsker en haveskitse eller haveplan vil jeg bede dig om, at du har en optegning med målfaste mål af haven klar til besøget. Bygningernes placering skal også tegnes ind.

Under besøget går vi en runde i haven og drøfter det du ønsker hjælp til. Jeg vil typisk spørge ind til:

  • hvem der skal bruge haven, – er der børn eller ældre der skal tages særlig hensyn til 
  • hvad du skal bruge haven til, er det til afslapning, leg og boldspil, dyrkning af afgrøder og blomster 
  • ønsker til opholdspladsernes placering og funktion, sammenhæng til bygninger, læ, skygge- og solforhold 
  • hvilke fikspunkter der er i haven, som du ynder at kigge på fra huset- er der udsigt som skal bevares eller skærmes mod
  • din færd i haven, om der er særlige ruter f.eks. til hønsehus, skur eller komposten som du ønsker indarbejdet i planen
  • om der er særlige ønsker til havestil og stemning, skal det f.eks. være romantisk frodighed eller et enkelt og minimalistisk udtryk
  • om der er særlige ønsker til planter eller farvesammensætninger i bede
  • begrænsninger eksempelvis i form af tid, fysisk formåen, økonomi og servitutter på grunden
  • om der er noget du absolut ikke kan lide i en have

Haverådgivning

Hvis du har en udfordring med din have, som du ønsker sparring på, så kan jeg tilbyde haverådgivning.
Det kan være områder i haven der ikke fungerer, hvor du har brug for et frisk udenforstående blik.
Det kan også være udlevelse af en havedrøm som du gerne vil realisere, men er svært for dig at overskue. Du kan også have massser af ideer til forandring af haven, hvor du har brug for en sparringspartner, der kan se det med andre øjne. Rådgivning gives her og nu, og undervejs tager du selv notater.

Pris på haverådgivning

Et rådgivningsbesøg vil typisk have en varighed på 1,5 timer og koster 1600,- inkl. moms

Udgifter til kørsel lægges oveni og beregnes for afstand på 25 km fra Troense i henhold til statens højeste takst.
Udgifter til brotakst til Sjælland og færgetakst til øerne lægges oveni prisen.

Bor du langt fra Troense, f.eks. i Jylland eller på Sjælland, så samler jeg flere opgaver i nærområderne, så der ikke bruges unødig lang tid på transport til et enkelt rådgivningsbesøg. Så her håber jeg på fleksibilitet i aftalen om en dato for besøget hjemme hos dig.

Om Troensehaven

Helle Troelsen er havearkitekt og indehaver af Troensehaven. Troensehaven henvender sig til private haveejere, til offentlige og private virksomheder i hele landet, som søger en havearkitekt til design af haverum.

Kommende arrangementer

Der er ingen kommende begivenheder på dette tidspunkt

Nyhedsbrev

Jeg skriver både her og hos Jysk Fynske Medier om livet i haven. Meld dig til her og få seneste nyt.