(Denne artikel har været bragt i Jysk Fynske mediers magasin Livsstil)

Alle os med haver er lige nu nok mest optaget af, hvordan haven arter sig efter en usædvanlig mild vinter. Græsset gror, træer springer ud før tid, og roserne skyder som bare pokker. Hvad sker der egentlig, hvis vi pludselig får frost, vil det skade ny-væksten?

Vand i haverne optager os også rigtig meget. Mange lavt liggende haver har stået under vand, og forståeligt nok, så er mange haveejere bekymrede for, om planterne kan overleve, eller lider druknedøden.  

Kan planter tåle oversvømmelse?

Få haveplanter vil overleve en oversvømmelse, hvor jorden i lang tid er mættet så meget af vand, at det står blank nogle steder, eller jorden siger ”svup svup”, når man går på den. Dette efterlader ingen luftrum i den vandmættede jord, og planterødderne kan bogstaveligt talt drukne. Plantens rødder har brug for ilt så de kan optage næring og planten kan vokse. Kortvarige oversvømmelser efter kraftig nedbør skader sjældent de fleste planter. Det er langvarig, vandmættet jord, der forårsager den største skade.

En trøst er dog, at planterne er i hvile om vinteren, hvor jorden er kold. Her er der ikke så meget brug for ilt til at skabe nyvækst. Hvis der er oversvømmelse i den varme vækstperiode, så vil oversvømmelsen være mere skadelig, for der kræver planterne mere ilt.

Nogle planter kan dog godt tåle at stå med rødderne i vand i kortere perioder. Hvis man vil vide, hvilke det drejer sig om, så er det planter, der kan gro i regnvandsbede og i kanten af vandbassiner. Det er f.eks. gul iris og engnellikerod. Der findes også flere andre stauder, græsser, buske og træer, der kunne plantes i vådere områder. Der findes også planter, der kan tåle både regnfulde perioder og tørkeperioder. Måske er denne regnfulde periode ikke en enlig svale. Måske skal vi til at indrette vores haver efter mere regn og mere tørke.

Kortsigtede løsning til håndtering af oversvømmede bede.

Undersøg hvor det overskydende vand kommer fra. I år har det været ekstremt, og mange lavtliggende områder er fyldt med regnvand, der på grund af den høje grundvandsstand, ikke har haft en ærlig chance for at blive absorberet i jorden eller ledt væk.  Men på andre tidspunkter kan årsagen ligge et andet sted.

Hvis det er muligt, så læg et dræn, eller grav en rende der kan lede vandet væk fra området. Husk lige at tage hensyn til naboerne, der nødig skal lide overlast.

Lad være med at færdes på jorden, så du undgår at komprimere den og forværre forholdene

Hold øje med planterne, og fjern dem der ser ud til at være døde.

Tilfør organisk materiale, når vandet er væk, for at forbedre jordstrukturen i bede. Giv plænen en god næringsrig topdressing, så der hurtigt sættes fut i græssets vækst, så snart vandet er væk.  

Husk at vande de overlevende planter i tørre perioder efter at der har været oversvømmelse. Planterne vil nemlig være mere modtagelige for tørke-stress.

Langsigtede løsninger til forebyggelse af oversvømmelse

Er jorden leret, så tilfør grus til jorden, der skaber bedre dræning

Plant vandhungrende træer der kan hjælpe med dræning. Det er f.eks. birk og pil. Pil fås i mange størrelser og spændende sorter.  

Man kan også dyrke planterne i højbede eller hævede bede. 

Hvis der er et sted, som vandet kan ledes hen, kan man grave en grøft til et lavere punkt i haven, hvor der etableres en dam eller et regnvandsbassin. Man kan også anlægge et regnvandsbed, der beplantes med planter egnet til forholdene.

Vælg generelt at plante træer, buske og stauder der er velegnet til at vokse på vådere jord, og som også i perioder kan tåle tørke. Der er masser af vejledning at hente på nettet med forslag til planter, der både kan tåle vand og tørke.

Helle Troelsen

Leave a comment

Related Posts

Om Troensehaven

Helle Troelsen er havearkitekt og indehaver af Troensehaven. Troensehaven henvender sig til private haveejere, til offentlige og private virksomheder i hele landet, som søger en havearkitekt til design af haverum.

I samarbejde med Dorthe fra Levehaver.dk har jeg udviklet en ny app med mere end 3.500 planter, plantebeskrivelse, plantepleje og inspiration til design af bede. Du kan læse om appen her.
Kommende arrangementer

Der er ingen kommende begivenheder på dette tidspunkt

Nyhedsbrev

Jeg skriver både her og hos Jysk Fynske Medier om livet i haven. Meld dig til her og få seneste nyt.