Haveselskabet afslører store mængder skadelige stoffer i ”øko”-gødning og rejser kritik overfor producenter og myndigheder

Date
apr, 16, 2021

Så kan jeg bedre forstå, hvorfor bladene på mine Engletrompeter krøllede sidste år. Det samme skete for nogle af mine tomatplanter, jeg havde stående i potter. Jeg havde nemlig købt økologisk gødning fra Hornum, for jeg tænkte, at mine planter bare skulle have det bedste. Så jeg er så glad for, at Haveselskabet tager denne sag alvorligt og udsender nedenstående pressemeddelelse.

Flydende gødning fra flere forskellige fabrikanter har i 2020 været forurenet med rester af sprøjtemidler, selv om produkterne var godkendt til økologisk jordbrug. Haveselskabet, der har fået foretaget analyserne, kritiserer myndigheder og producenter for, at man som haveejere ikke kan være sikker på, hvad der er i gødningsprodukterne. Haveselskabet fraråder al brug af flydende gødning godkendt til økologisk brug indtil videre.

Misdannede planter med grove og krøllede blade, som holdt op med at vokse. I 2020 fik Haveselskabet flere henvendelser fra medlemmer om, at deres tomat- og peberfrugtplanter af uforklarlige årsager blev syge. Planterne var næsten alle dyrket med tilsætning af forskellige flydende gødningsprodukter, som er mærket med ”Godkendt til økologisk jordbrug” og et enkelt med ”Også til økologiske haver”. Derfor besluttede Haveselskabet at gå ind i sagen.

– Vi fandt ret hurtigt ud af, at skaderne fra de syge planter stemmer overens med tilsvarende symptomer, der kan opstå ved brug af ukrudtsmidlerne aminopyralid eller clopyralid. Det er midler, der selv i meget små doser kan gøre skade på tomatplanter, siger Charlotte Garby, direktør i Haveselskabet.

Haveselskabet, der er en non profit forening for haveejere, bad medlemmer, der havde oplevet skader på deres planter, om at sende jord og gødning, som er brugt i dyrkningen ind til Haveselskabet. I februar i år fik Haveselskabet testet seks flydende gødninger, der ifølge producenten kan anvendes i økologisk dyrkning, hos det norske institut for bioøkonomi (NIBIO) for stofferne aminopyralid og clopyralid. Mens der ikke er fundet aminopyralid, er resultatet et andet for clopyralid.

– Analyserne viser voldsomt høje værdier af clopyralid i alle de gødninger, vi har fået undersøgt. Selvom det kan vise sig at være nogle enkelte partier, der har været forurenet, er det uacceptabelt, at det overhovedet kan lade sig gøre, at de stoffer havner i gødningsprodukter, siger Charlotte Garby.

Ingen officiel grænseværdi trods store skader

De flydende gødninger produceres blandt andet af et restprodukt fra sukkerproduktion kaldet vinasse. Problemet opstår, fordi det er lovligt at bruge ikke-økologisk plantemateriale i produkter, som er godkendt til netop økologisk jordbrug. I dette tilfælde er gødningerne produceret af roer fra marker, som er sprøjtet med ukrudtsmidlet clopyralid, og derfor havner stoffet i de flydende gødninger – selv om det gælder for sprøjtemidlet clopyralid, at det, at det ikke må anvendes i drivhuse eller kompost. 

Der findes ikke en officiel grænseværdi for hvor meget clopyralid, der må være i flydende gødning.

I bekendtgørelsen af lov om gødning og jordforbedringsmidler (LBK nr. 16 af 04/01/2017) fremgår det at gødningsprodukter ikke må have en skadelig virkning for menneskers, dyrs eller planters sundhed.

Og ifølge Haveselskabets tilknyttede eksperter kan tomatplanter skades allerede ved få mikrogram pr pr. kilo jord. I de testede gødninger svarer indholdet af clopyralid til, at der allerede ved vanding med 1-2 liter gødningsvand – hvor den flydende gødning er opblandet i vand i den anbefalede dosis – er overskredet med den mængde clopyralid, som en plante kan tåle. Da clopyralid ophobes i jorden, stiger koncentrationen ved hver vanding. 

Kun i flydende gødningsprodukter, som har det kendte røde Ø-mærke, er det et krav, at indholdet stammer fra økologisk dyrket plantemateriale. 

Haveselskabet opfordrer til certificering

Resultatet af testen har fået Haveselskabet til at udsende en kritik til producenter og myndigheder af, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre at finde rester af sprøjtegifte, som er direkte skadelige for planterne, i flydende gødning, der er godkendt til økologisk jordbrug. 

– Det er helt essentielt, at haveejeren fremover kan regne med, at der i flydende organiske gødningsprodukter ikke er et indhold af skadelige midler. Derfor opfordrer vi til, at der indføres en certificering af vinasse fra leverandørernes side, hvor de kvalificerer og garanterer, at roerne ikke er behandlet med clopyralid, siger Charlotte Garby.

Ifølge bekendtgørelsen af lov om gødning og jordforbedringsmidler kan miljø- og fødevareministeren forbyde salg og anvendelse af produkter, hvis der er begrundet mistanke om, at de udgør en sundhedsfare for mennesker, dyr eller planter. På den baggrund opfordrer Charlotte Garby ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, til at gå ind i sagen og undersøge markedet af gødningsprodukter, så haveejerne i fremtiden får korrekt information om de produkter, de køber til brug i haven.  Samtidig opfordrer hun til, at der fastsættes grænseværdier på området og at der sikres en certificering af gødningsprodukter. 

Haveselskabet fraråder foreløbig al anvendelse af produkterne

Haveselskabet har taget kontakt til producenterne for at sikre, at problemerne bliver løst. Indtil producenterne kan garantere, at der ikke findes skadelige stoffer i deres flydende gødning, anbefaler Haveselskabet, at man ikke anvender produkterne. 

Haveselskabet gør opmærksom på, at det kun er de nævnte gødningsprodukter fra disse firmaer, der er testet.

ProduktIndhold af clopyralid målt i mikrogram pr. kilo ufortyndet flydende, organisk gødning
Pindstrup Flydende Gødning924
Hornum Naturnæring1.166 DET VAR DENNE JEG BRUGTE!!
Gro Green Universal Gødning942
Substral Drivhusnæring682
Grandiol Organic Liquid Plant Food (Lidl)499
ECOstyle Universal Gødning867
Kilde: Nibio

For yderligere kommentarer & information:

Direktør Charlotte Garby tlf. 23700076 cg@haveselskabet.dk

Eller hvis Charlotte Garby kke træffes: 

Bente Enert, presse og kommunikationschef tlf. 40402420 be@haveselskabet.dk

Læs den fulde rapport her:

https://haveselskabet.dk/undgaa-flydende-goedning-godkendt-til-oekologisk-jordbrug

Ovenstående producenter er d.d. informeret om rapportens indhold.

Helle Troelsen

Leave a comment

Related Posts

Om Troensehaven

Helle Troelsen er havearkitekt og indehaver af Troensehaven. Troensehaven henvender sig til private haveejere, til offentlige og private virksomheder i hele landet, som søger en havearkitekt til design af haverum.

I samarbejde med Dorthe fra Levehaver.dk har jeg udviklet en ny app med mere end 3.500 planter, plantebeskrivelse, plantepleje og inspiration til design af bede. Du kan læse om appen her.
Kommende arrangementer

Der er ingen kommende begivenheder på dette tidspunkt

Nyhedsbrev

Jeg skriver både her og hos Jysk Fynske Medier om livet i haven. Meld dig til her og få seneste nyt.